Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

To nye riddere av St Olavs Orden i Aust-Agder

Hyggelige og høytydelige overrekkelser til to av fylkets fremste!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.03.2014

Ordenen tildeles kun noen få ti-talls mennesker hvert år. Det er ca 800-900 nålevende medlemmer i den Kongelige Norske St Olavs Orden, så prismottagerne er i et eksklusivt selskap. Når samfunnet fremdeles – i 2014 – holder oss med et ordenssystem er det fordi det av og til – en sjelden gang – oppstår et behov for å fremheve enkeltpersoners innsats. Dette er vår måte å si takk på, til mennesker som har utmerket seg.


Ridder, statsstipendiat og folkemusiker Halvard T. Bjørgum og fylkesmann Øystein Djupedal.Statsstipendiat Hallvard T. Bjørgum ble utnevnt til ridder av 1. Klasse St Olavs Orden på en tilstelning på Sylvarheim kultursenter på Rysstad i Setesdal, torsdag 6. mars. Han ble utnevnt til ridder for sin enestående betydning for folkemusikken, og for sin formidlingsevne som knytter kontakt på tvers av sjangere.

Overlege Svein Svenningsen ble utnevnt til ridder 1. Klasse St Olavs Orden på Sørlandet Sykehus Arendal, fredag 7. mars. Han får utnevnelsen for sitt enestående arbeid innen forskning og ortopedi, der særlig hoftelidleser hos barn har stått i fokus.

Vi er stolt over å ha to av landets fremste her, blant oss, og ønsker å slutte oss til alle gratulantene. Verden hadde vært fattigere uten slike som dem.