Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fortjenstmedaljer til ekteparet Arnardo

Bjørg og Arild Arnardo mottok i dag Kongens fortjenstmedalje på en intim og verdig tilstelning på Hotel Norge i Lillesand.   

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2015

Fylkesmann Øystein Djupedal delte ut medaljene og holdt tale for ekteparet. Ordfører Arne Thomassen sa deretter noen velvalgte ord og delte ut diplomet som følger medaljen.

Også rådmann i Lillesand, Jan Henning Windegaard, og parets to barn – Helen og Are, var tilstede under utdelingen og den hyggelige lunsjen.

Les talen her >