Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn etter introduksjonsloven i Birkenes kommune

Fylkesmannen har våren 2015 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Birkenes kommune

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.08.2015

Temaet for tilsynet har vært om introduksjonsdeltakere får et program som et helårlig og på full tid, jf. introduksjonsloven § 4 annet ledd.