Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn etter introduksjonsloven i Valle kommune

Fylkesmannen har høsten 2014 gjennomført tilsyn etter introduksjonsloven i Valle kommune.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.01.2015

Temaet for tilsynet har vært om introduksjonsdeltakere får er program som er helårlig og på full tid, jf. introduksjonsloven § 4 annet ledd.