Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samlet oversikt over tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en samlet oversikt over tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.12.2015

Oversikten omtaler både tilskuddsordninger knyttet til flyktninger i asylmottak og tilskuddsordninger knyttet til flyktninger som bosettes og integreres i kommunen. I tillegg er det også en oversikt over hvordan mottak av flyktninger påvirker kommunens rammetilskudd (via innbyggertilskuddet og kostnadsnøkkelen). Det presiseres at beløpene som er oppgitt i oversikten gjelder for 2016.

Last dokumentet her, eller i spalten til høyre >