Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regjeringen med samlet informasjon om regelverk ved bruk av bygninger til asylmottak

Det å bruke eksisterende bygninger som asylmottak reiser enkelte problemstillinger som er av betydning både for kommunale bygningsmyndigheter og driftsoperatører av asylmottak

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.12.2015

Følg denne linken til Regjeringens overikt over hva som gjelder etter plan- og bygningsloven. Her finner dere rundskriv, tolkningsuttalelser og svar på spørsmål som departementet har fått.