Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Nasjonal fagkonferanse om helsetjenesten til asylsøkere

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til en nasjonal fagkonferanse om helsemessig oppfølging av asylsøkere i Norge. Gratis kurs – begrenset plass!

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fagkonferansen har plass til 210 deltakere, og er gratis. Meld deg på i god tid – det kan fort bli fullt.

Tid: 16. desember, 09.00–16.00 

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, 0181 Oslo

Konferansens målgrupper er: smittevernleger, kommuneleger, kommunepsykologer, ledere/helsepersonell i relevante sykehusavdelinger, fagdirektører i RHF/HF, ledelse i kommune, ansatte i fylkesmennenes helseavdeling, ledere/helsepersonell som arbeider med psykososial oppfølging i kommune, ansatte i  relevante kompetansesentre, relevante frivillige og bruker- og interesseorganisasjoner.

For mer informasjon og påmelding >