Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Endringer i plan- og bygningsloven

Prop. 43 L (2015–2016) - Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.12.2015

Norge opplever nå en historisk stor tilstrømning av personer som søker asyl. Som følge av dette er mottaksapparatet i en svært kritisk situasjon. Ved krise, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner vil det kunne oppstå et akutt behov for å ta i bruk eksisterende byggverk for innkvartering av mennesker, for eksempel som følge av masseevakuering etter naturkatastrofe, eller som i dag, massetilstrømning av asylsøkere. Plan- og bygningsloven er ikke utformet med tanke på å løse akutte situasjoner. Dagens ekstraordinære situasjon har avdekket at det ikke er mulig innenfor dagens regler å sørge for rask nok etablering av mottaksplasser for innkvartering av asylsøkere. Plan- og bygningsloven blir i den sammenheng pekt på som en utfordring. Med denne proposisjonen foreslår regjeringen endringer i plan- og bygningsloven som legger til rette for å møte de ekstraordinære utfordringene Norge nå står overfor. Endringene innebærer at det er mulig å fravike plan- og bygningsloven ved krise, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner for å sikre blant annet asylsøkere nøktern, men forsvarlig innkvartering. Endringene i plan- og bygningsloven foreslås begrenset til å gjelde i 2 år, frem til 31. januar 2018.

Lenke til Prop. 43 L (2015-2016) her >