Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Brev fra Statsministeren skal mobilisere kommunene.

Situasjonen i asylmottakssystemet kan nå betegnes som krise. Kommunene bes nå om å finne rom for å bosette 18 000 flyktninger.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsministeren og KS ber kommunene om å vurdere muligheten for selv å ta ansvar for å opprette asylmottaksplasser. Det vil være klare fordeler ved at kommunene, som uansett har ansvaret for viktige velferdstjenester også til asylsøkere, selv kan være driftsoperatører.

Last ned hele brevet i lenken i høyre spalte.