Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.


Publisert 21.12.2015

Regjeringen foreslår unntaksbestemmelse

Foreslår unntaksbestemmelse til bruk i ekstraordinære situasjoner


Publisert 21.12.2015

Endringer i plan- og bygningsloven

Prop. 43 L (2015–2016) - Endringer i plan- og bygningsloven (unntak ved kriser, katastrofer eller andre ekstraordinære situasjoner i fredstid) 


Publisert 18.12.2015

Regjeringen med samlet informasjon om regelverk ved bruk av bygninger til asylmottak

Det å bruke eksisterende bygninger som asylmottak reiser enkelte problemstillinger som er av betydning både for kommunale bygningsmyndigheter og driftsoperatører av asylmottak


Publisert 16.12.2015

Samlet oversikt over tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en samlet oversikt over tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016.


Publisert 15.12.2015

Resterende skjønnsmidler knyttet til flyktningsituasjonen er fordelt!

I Aust-Agder er over 9 millioner kroner fordelt på 7 kommuner.


Publisert 09.12.2015

Oppstart av asylmottak må meldes til Mattilsynet

Alle som ønsker å starte næringsmiddelvirksomhet eller matservering, skal på forhånd melde fra til det lokale Mattilsynet. Dette gjelder også ved planer om oppstart av asylmottak.


Publisert 03.12.2015

Midlertidig forskrift om unntak fra byggesaksbehandling for asylmottak

Regjeringen iverksetter en midlertidig forskrift som åpner for raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard.


Nasjonal fagkonferanse om helsetjenesten til asylsøkere

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer til en nasjonal fagkonferanse om helsemessig oppfølging av asylsøkere i Norge. Gratis kurs – begrenset plass!


Brev fra Statsministeren skal mobilisere kommunene.

Situasjonen i asylmottakssystemet kan nå betegnes som krise. Kommunene bes nå om å finne rom for å bosette 18 000 flyktninger.


Tilleggsproposisjon, statsbudsjettet for 2016

Regjeringen har lagt fram en tilleggsproposisjon som en konsekvens av den sterke tilstrømningen av flyktninger til Norge.