Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskuddsordninger


Samisk i grunnskolen - Retningslinjer for tilskudd til samisk i grunnopplæringen – kap. 225 post 63

Opplæringslova § 6-2 gir alle elever i grunnskolealder i samiske distrikt rett til opplæring i og på samisk. Utenfor samiske distrikt har samiske elever rett til opplæring i samisk, og dersom minst ti elever i en kommune ønsker opplæring på samisk har de også rett til slik opplæring. Denne retten faller bort dersom det blir færre enn seks elever igjen i gruppa.


09.05.2014

Tilskudd til grunnskoleopplæring av barn og unge asylsøkere

Opplæringsloven § 2-1 gir barn og unge rett og plikt til grunnskoleopplæring, jf. § 2-1, 2. ledd:"Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i meir enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre månader."

 

 


09.05.2014

Tilskudd til leirskoleopplæring

Etter opplæringslova § 2-3 første ledd kan ein del av undervisningstida brukast til leirskoleopplæring. Med leirskole i denne samanhengen er meint leirskoleopplæring ved bemanna leirskole eller annan aktivitet med ei varigheit på minst tre overnattingar i samanheng. Med "annan aktivitet" er det her meint eksempelvis ekskursjonar eller turar som er ein del av grunnopplæringa.


09.05.2014

Tilskudd

Her finner du oversikt og informasjon om hvilke tilskuddsordninger vi har ansvar for. Stortinget bestemmer hvordan tilskuddsordningene skal være innrettet. Kunnskapsdepartementet fastsetter retningslinjene for den enkelte tilskuddsordningen.