Miljøvernavdelinga

Miljøvernavdelinga skal medverke til å gjennomføre den nasjonale miljøvernpolitikken. Miljøverndepartementet og det nye Miljødirektoratet er våre oppdragsgjevarar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 31.01.2014

Vi har ansvaret for å forvalte over 200 store og små verneområde, sikre at miljøomsyn vert ivaretatt i planprosessar og gje løyve til og føre tilsyn med forureinande verksemder.

Miljøvernavdelinga har i dag 25 tilsette. Vi har og arbeidsgjevaransvar for 3 personar på Herje genbank, og verneområdeforvaltar for Geiranger-Herdalen landskapsvernområde.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar