Fungerande fylkesmann i Møre og Romsdal

Frå 01.01.2019 blir Rigmor Brøste fungerande fylkesmann i Møre og Romsdal. Lodve Solholm går av med pensjon 31.12.2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.12.2018

Det er Else-May Botten som er utnemd til ny fylkesmann i Møre og Romsdal, men då ho er vald inn på Stortinget, kan ho tidlegast tiltre 01.10.2021

Jamfør statsansatteloven skal alle stillingar med varigheit ut over 1 år, lysast ut offentleg. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har difor lyst ut eit midlertidig embete som fylkesmann i Møre og Romsdal, der søknadsfristen er 3. januar.


I Brev frå KMD heiter det at Rigmor Brøste skal fungere som fylkesmann inntil den midlertidige fylkesmannen er på plass.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.