Devoldholmen Utvikling AS søkjer om løyve til tiltak i Kristiansund

Høyringsfrist:
29. mai 2022 23:59

Det søkjast om å etablere pålar på sjøbotnen og sleppe ut vatn frå byggegrop ved Nordmørskaia, gnr. 7 bnr. 11, i tilknyting til prosjektet "Campus Kristiansund".

Publisert 12.05.2022

Tiltaka skal etter plana utførast sumaren 2022. 

Søknad med vedlegg kan lastast ned via lenkjene til høgre på denne sida.

Ei uttale eller ein eventuell kommentar til søknaden må sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan søndag 29. mai 2022.

Høyringsfrist:
29. mai 2022 23:59