Søknad om utfylling i sjø ved Fjordgata i Ålesund

Høyringsfrist:
19. november 2021 23:59

P Juls Sandvig AS søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling ved gnr. 200 bnr. 79/356.

Publisert 19.10.2021

Dei skal fylle ut med om lag 7 100 m3 over eit areal på 1 580 m2 for å utvide industriarealet.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Ei uttale eller eventuelle kommentarar til søknaden må sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 19. november 2021.

Høyringsfrist:
19. november 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument