Kolvika Brygge AS - søknad om utfylling i Ålesund

Høyringsfrist:
10. oktober 2021 23:59

Verksemda søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i Kolvika, gnr. 136 bnr. 22.

Publisert 10.09.2021

Dei ynskjer å fylle ut med om lag 5000 m3 massar over eit areal på 1100 m2 for å utvide areal for framtidig utbygging. Tiltaket har planlagt oppstart 1. desember 2021.

Søknadsdokumenta kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.

Eventuelle kommentarar til søknaden kan sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal innan 10. oktober 2021.

Høyringsfrist:
10. oktober 2021 23:59

Kontaktpersonar

Dokument