Høsten er tid for lusesjekk

Folkehelseinstituttet oppfordrar skolar og barnehagar om å arrangere kampanje mot hovudlus i veke 35.

Publisert 23.08.2018, Sist endra 17.02.2021

Gå inn på Folkehelseinstituttet si heimeside og få informasjon om lus og lusesjekk. Skolar og barnehagar kan finne brosjyre, film og annan informasjon om hovudlus der. (lenke under artikkelen)