E-læringskurs for verger

Det er nå lansert et introduksjonskurs for nye verger. Kurset gir en innføring i det mest grunnleggende en verge må vite om vergens rolle, hva vergen  må kunne og vergemålssystemet.

Publisert 10.02.2021

Kurset skal bidra til at alle oppnevnte verger for voksne får en grunnleggende kompetanse som er nødvendig for å utføre oppdraget på en god måte. 

Alle oppfordres til å ta kurset, også "gamle verger".

Da tilgangen til kurset er knyttet til mine vergemål, må vergen ha fått en verge-id før kurset kan gjennomføres.