Informasjon til verger ang. koronaviruset

På grunn av smittefaren ber vi våre verger vise varsomhet, og følge de nasjonale rådene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.03.2020

Dersom vergehaver har tjenester fra kommunen som hjemmetjenester, bofellesskap eller bor i institusjon, ta kontakt med dem for å høre hvordan du skal gå fram.

Råd og informasjon om coronaviruset finn du på nettsidene til Folkehelseinstituttet og helsenorge.no.