Saksbehandlingstid på vergemålsavdelingen

Vi prioriterer sakene etter føringer vi har fått fra våre overordnede instanser.

Hvor lang tid det tar å behandle en søknad eller henvendelse avhenger av hvor mange saker vi har til behandling, antall henvendelser fra publikum og andre oppgaver vi er pålagt å behandle.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.01.2020

 

For å få behandlet en sak så raskt som mulig oppfordrer vi til:

  • Les brevene du får fra oss grundig, her finner du en del informasjon.
  • Ettersend manglende dokumentasjon så fort som mulig.
  • Gå inn på www.vergemal.no, her finner du svar på mange spørsmål.
  • Bruk riktig skjema
  • Pass på at du har med alle nødvendige opplysninger første gang du sender en henvendelse til oss.

Skjemaer finner du på www.vergemal.no eller på www.altinn.no

Vi oppfordrer deg til å sende henvendelser og søknader til oss via www.altinn.no

 

Oversikt over saksbehandlingstiden

Vi har stor forståelse for at du ønsker at saken blir behandlet så raskt som mulig.

Vi oppfordrer deg likevel til ikke å kontakte oss dersom fristen nedenfor ikke er overskredet. Dette fordi slike henvendelser tar tid og medfører ytterligere saksbehandlingstid.

 

Hva

Saksbehandlingstid

Opprett, endre eller oppheve vergemål, jf. vergemålsloven §§ 20 og 63 

6 måneder

Bytte av verge, voksen vergehaver

 6 måneder

Saker hvor fylkesmannen skal samtykke til disposisjoner for eksempel: vergemålsloven § 11, 39, 40, 42,43

 1 måned

Oppnevning av verge til mindreårige uten en fungerende verge.

4 måneder

Oppnevning av midlertidig verge ved tilrettelagt avhør

Behandles den dagen henvendelsen kommer inn dersom vi har tilstrekkelig informasjon

Bruk av kapital

 20 dager

Godtgjøring

 45 dager

Alle klager på våre vedtak

 2 måneder

Stadfestelse av ikrafttredelse fremtidsfullmakt, jf. vergemålsloven § 84

6 måneder