Kontroll av søknader om produksjonstilskudd våren 2021

Foto: Tordis Fremgården, Statsforvalteren i Innlandet.

Kommunene skal gjennomføre risikobasert kontroll av minst 10 prosent av foretakene som har søkt om produksjonstilskudd. Dette gjelder også i 2021, uavhengig av situasjonen med Covid-19. 

Publisert 12.04.2021

Kontroll kan skje både ved stedlig kontroll og som dokumentkontroll. Det er ikke noe minimumskrav til hvor stor andel av kontrollene som skal skje ved besøk hos foretaket (stedlig kontroll). Stedlige kontroller kan gjennomføres også i 2021, forutsatt at nasjonale - og eventuelle lokale - smittevernregler overholdes, og at det gjøres på en måte som ivaretar både de som kontrollerer og de som skal kontrolleres. 

Dersom kommunen vurderer at stedlig kontroll kan gjennomføres, er det viktig med en god dialog med den som skal kontrolleres om hvordan smittevernreglene må ivaretas. Det bør være en omforent plan om gjennomføringa før kontrollinstansen møter opp på stedet. 

Les mer om risikobasert kontroll her (link til rundskriv om risikobasert kontroll) her.