Søknadsfrist for stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning

Fristen til kommunene for å søke Statsforvalteren i Innlandet om stimuleringstilskudd er 15. april 2023. 

Publisert 07.02.2023

Innlandet har fått ei ramme på 3,120 mill. kroner for 2023. Tilskuddet skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på veterinærtjenester i områder med dårlig næringsgrunnlag for veterinærpraksis.

Informasjon om ordningen og lenke til søknadsskjemaet ligger på nettsida til Landbruksdirektoratet.