Miljøtilskudd i jordbruket 2020

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd i 2020 er nå klar. Her finner du informasjon om alle tiltakene du kan søke om tilskudd for. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.07.2020

I veilederen finner du også informasjon om hvordan du søker og skjøtselsråd for noen av tiltakene. Du kan lett bla deg fram i veilederen og lese mer om de tiltakene som er aktuelle for deg. Forskrift om regionale miljøtilskudd for Innlandet, som ble vedtatt den 29. juni 2020, er gjengitt bakerst i veilederen samt som lenke på denne sida. 

Søknadsfrist

Du kan søke på regionale miljøtilskudd fra 15. september. Søknadsfristen er 15. oktober for foretak. For beitelag er fristen 15. november, men siden datoen faller på en søndag, blir søknader sendt innen mandag 16.11 regnet som innenfor søknadsfristen. 

En lang rekke gode miljøtiltak

Bøndene i Innlandet utfører mange gode miljøtiltak på gården sin. Blant tiltakene de kan søke tilskudd til er:

  • seterdrift
  • slått og beite av biologisk verdifulle arealer
  • etablering av blomsterstriper for pollinerende insekter
  • slått og beite av kulturminner for å holde dem synlige
  • drift av bratt areal
  • ugrasharving for å redusere bruken av ugrasmidler
  • ingen jordarbeiding om høsten og tilsåing av grassoner for å hindre avrenning av næringsstoffer
  • miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel