Fangvekster er bra for miljøet

Korn- og grønnsakbønder sår fangvekster i åkeren sin. Plantedekket beskytter jordoverflata mot avrenning av jord og næringsstoffer etter at avlinga er høstet.

Publisert 17.07.2020

I tillegg binder fangveksten overskudd av nitrogen og fosfor. Fangvekster er også et godt klimatiltak da det bidrar til økt karbonbinding og økt organisk innhold i jorda.

Utvidet tilskuddsordning i 2020

Gjennom Regionalt miljøprogram kan bonden få tilskudd til dette miljøtiltaket. Nytt i år er at det kan gis tilskudd for fangvekster sådd etter tidlig høsting av korn, oljevekster og belgvekster. Et viktig vilkår for å få tilskudd til dette tiltaket er at arealet må oppfylle kravene til tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten. Foreløpig tilskuddssats er den samme som for fangvekst som underkultur i korn, kr 130,- pr- dekar.

fagsida vår om fangvekster kan du lese mer om denne ordningen.