Fangvekster er bra for miljøet

Korn- og grønnsakbønder sår fangvekster i åkeren sin. Plantedekket beskytter jordoverflata mot avrenning av jord og næringsstoffer etter at avlinga er høstet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.07.2020

I tillegg binder fangveksten overskudd av nitrogen og fosfor. Fangvekster er også et godt klimatiltak da det bidrar til økt karbonbinding og økt organisk innhold i jorda.

Utvidet tilskuddsordning i 2020

Gjennom Regionalt miljøprogram kan bonden få tilskudd til dette miljøtiltaket. Nytt i år er at det kan gis tilskudd for fangvekster sådd etter tidlig høsting av korn, oljevekster og belgvekster. Et viktig vilkår for å få tilskudd til dette tiltaket er at arealet må oppfylle kravene til tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten. Foreløpig tilskuddssats er den samme som for fangvekst som underkultur i korn, kr 130,- pr- dekar.

fagsida vår om fangvekster kan du lese mer om denne ordningen.