Klimaomstilling i landbruket - kan kommunen bidra?

Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak.
Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak. Foto: Karoline Finstad Vold.

Landbruksnæringa gjennomfører ulike tiltak for å redusere klimautslipp, blant annet gjennom landbrukets klimaplan. Kommunene kan bidra med å legge til rette for klimaomstillingen. En ny veileder skal hjelpe kommunene i dette arbeidet.

Publisert 27.05.2021

Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet og gir kommunene mange tips til hvordan de kan jobbe med klimaarbeidet sammen med landbruksnæringa.

Veiledningen konkretiserer kommunenes roller mot landbruket og viser hvilke verktøy kommunene har som endringsaktør. Kommunene vil finne konkrete klimatiltak. Tiltakene kan være utgangspunkt for kommunen sitt arbeid med å bidra til omstilling gjennom samarbeid med landbruket.

Les veilederen her.