Rovviltbrosjyre til alle beitebrukerne

Årets brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2020 sendes i disse dager ut til samtlige saueprodusenter i Innlandet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.06.2020

Innlandet er Norges største utmarksbeiteregion og i løpet av juni vil det bli sluppet om lag 350 000 sau på utmarksbeitet. Samtidig har Innlandet bestandsmål for alle de fire store rovdyrartene, og det er behov for god forberedelse i forkant av beitesesongen for å minimalisere risiko for tap. Brosjyra inneholder aktuell informasjon om rovvilt og rovviltforvaltningen i Innlandet, samt informasjon om Fylkesmannens rovviltberedskap og vakttelefon.

Mottakere av brosjyre er 1 800 sauebønder og 50 geitebønder i hele Innlandet samt 90 storfebønder fra kommunene innenfor ulvesona som har storfe på utmark. I tillegg sendes brosjyra til landbruksforvaltningen i Innlandet, SNO og rovviltkontakter, Mattilsynet, faglaga i landbruket, Naturvernforbundet m.fl.

Brosjyra inneholder regionvis oversikt over rovviltkontakene og skadefellingsledere samt kontaktliste over alle aktuelle kadaverhundekvipasjer i Innlandet. I tillegg er det en kort omtale av rovviltnemnda i region 3/Oppland og region 5/Hedmark og oversikt over alle aktører i rovviltforvaltningen. I brosjyra finner du også ny statistikk for rovvilt og beitedyr i Innlandet.