Grunnkurs: Utnyttelse av sårbare personer – kan det være menneskehandel?

Dato:
19. oktober 2022 09.00 - 15.30
Sted:
Statens Hus Lillehammer (Gudbrandsdalsvegen 186)
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet og RVTS Øst
Målgruppe:
Fagpersoner i Innlandet som er i kontakt med sårbare personer; for eksempel NAV, legevakter, helsestasjoner, spesialisthelsetjenesten, barnevernet, utekontakter, kriminalomsorgen, tiltak for rusavhengige, tiltak for psykisk utviklingshemmede, ulike lavterskeltiltak, flyktningtjenesten og asylmottak.

Statsforvalteren i Innlandet og RVTS Øst inviterer til kurs. Denne dagen vil vi ha fokus på kunnskap og handling i møte med sårbare personer som blir utnyttet.

Publisert 17.06.2022

Menneskehandel og andre former for utnyttelse forekommer i mange ulike former og på ulike arenaer, og både utenlandske og norske statsborgere er bakpersoner og ofre. Mange av oss treffer personer som på grunn av fattigdom, migrasjon, nedsatte kognitive evner, psykiske helseproblemer, autismespekterdiagnoser eller rusavhengighet er sårbare for utnyttelse til bl.a. seksuelle formål, arbeid/tjenester, tigging eller kriminalitet. Både kriminelle miljøer, familie, venner og bekjente kan stå bak utnyttelsen.

Undervisningen denne dagen vil gi kunnskap om utnyttelse og menneskehandel, hvem de utsatte er, hvordan vi gjenkjenner tegn på utnyttelse og hva vi skal, bør og kan gjøre for å hjelpe. Dagen vil bestå av undervisning/presentasjoner, interaktive oppgaver og diskusjon og refleksjon rundt filmer basert på virkelige hendelser. Hvordan kan vi utvide perspektivet når det er så lett å se seg blind på en ting, eller hva gjør vi når vi får denne litt ubestemmelige vonde magefølelsen?

Målgruppen for dette grunnkurset er fagpersoner i Innlandet som er i kontakt med sårbare personer; for eksempel NAV, legevakter, helsestasjoner, spesialisthelsetjenesten, barnevernet, utekontakter, kriminalomsorgen, tiltak for rusavhengige, tiltak for psykisk utviklingshemmede, ulike lavterskeltiltak, flyktningtjenesten og asylmottak.

For mer informasjon og påmelding, se her: https://rvtsost.no/kurs/grunnkurs-pa-lillehammer-utnyttelse-av-sarbare-personer-kan-det-vaere-menneskehandel 

Dato:
19. oktober 2022 09.00 - 15.30
Sted:
Statens Hus Lillehammer (Gudbrandsdalsvegen 186)
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet og RVTS Øst
Målgruppe:
Fagpersoner i Innlandet som er i kontakt med sårbare personer; for eksempel NAV, legevakter, helsestasjoner, spesialisthelsetjenesten, barnevernet, utekontakter, kriminalomsorgen, tiltak for rusavhengige, tiltak for psykisk utviklingshemmede, ulike lavterskeltiltak, flyktningtjenesten og asylmottak.