Inkluderende barnehage og skolemiljø "De voksne så liksom bare forbi det hele"

Dato:
7. november 2019 09.30 - 15.30
Sted:
Scandic Lillehammer hotel
Arrangør:
Barnehage og oppvekst
Målgruppe:
Ansatte i barnehage og skole.

"De voksne så liksom bare forbi det hele" - Holdninger, kunnskap og handlinger i arbeidet for et inkluderende leke- og læringsmiljø i barnehage og skole.

Publisert 08.05.2019

Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk og ansatt ved Universitetet i Agder ved Pedagogisk utviklingssenter (PULS). Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager. Hun har utgitt en rekke bøker, blant annet:: «Hun sitter jo bare der» (Fagbokforlaget 2004), og: «Det stille atferdsproblemet» (Fagbokforlaget) og «Tydelige voksne når atferd utfordrer» (Portal forlag).

Marianne Godtfredsen har sammen med blant andre Ingrid Lund gitt ut rapporten "Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen". I forlengelsen av dette arbeidet har hun nå nylig avsluttet forskningsprosjektet «Dialog og samarbeid i arbeidet mot mobbing i barnehagen» Dette arbeidet har også resultert i lanseringen av en gratis nettressursen med navnet «Dialogmodellen», som er ment å anvendes som et verktøy i arbeidet mot forebygging av mobbing.

Fagdagen er en del av satsningen Inkluderende skole og barnehagemiljø, men er åpen for alle kommuner i Innlandet. Per 1. oktober er det ca. 420 påmeldte.

Påmeldingsfrist er utvidet til 15. oktober 2019. Fagdagen er gratis, reise og eventuelt opphold må deltakerne selv dekke.

 

Program:

0930-0945  Servering av kaffe

0945-1000  Velkommen ved Fylkesmannen

1000-1215  Ingrid Lund og Marianne Godtfredsen 

1215-1315  Lunsj

1315-1515 Ingrid Lund og Marianne Godtfredsen fortsetter

ca 1515 Avslutning

Påmelding

Dato:
7. november 2019 09.30 - 15.30
Sted:
Scandic Lillehammer hotel
Arrangør:
Barnehage og oppvekst
Målgruppe:
Ansatte i barnehage og skole.