Kommunebilder 2020

På denne siden legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder», ett dokument for hver kommune i Innlandet. Klikk i kartet nederst på siden for den enkelte kommune.

Publisert 13.11.2020

Vinteren 2020 sendte Fylkesmannen kommunebilder på høring til alle kommunene i Innlandet. Dokumentene viser hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer for hver enkelt Innlandskommune på de fagområdene Fylkesmannen skal følge med på. De ble dessverre aldri fullført fra Fylkesmannen sin side på grunn av at koronapandemien gjorde at andre saker måtte prioriteres.

Nå er imidlertid arbeidet tatt opp igjen, og vi kan nå presentere de reviderte kommunebildene med de siste oppdaterte KOSTRA-tallene og tilbakemeldingene vi mottok i vår. Da kan de folkevalgte bruke vurderingene i arbeidet med budsjett 2021 og økonomiplanene i kommunene.

Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet vurderer om lag 50 indikatorer for hver av de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen.

Du kan finne kommunebildet for en enkelt kommune ved å klikke på kommunen på kartet nedenfor. Der finner du også mye tilgjengelig statistikk. Klikk på din kommune. I dialogboksen som kommer opp, ligger et menyvalg som heter Kommunebilde der du kan klikke på "Mer informasjon".

Det gjøres også oppmerksom på at kommunenes tilbakemeldinger på kommunebildene er fra før korona-pandemien.

Fylkesmannen er opptatt av god dialog og ser for seg at det blir gjennomført møter der kommunebildene blir diskutert slik at innbyggerne sikres gode tjenester fra vugge til grav.

Innlandskart

Klikk på en kommune og finn kommunefakta - eller åpne kartet i et eget vindu.

En dialog for framtida

Kommunebildene er basert på 50 kvalitetsindikatorer for kommunal drift på de områdene Fylkesmannen har ansvaret for. Kommunen har en måned til å komme med innspill. Bildene danner grunnlag for dialog mellom Fylkesmannen og kommunen både på fag- og overordnet nivå.