Til inspirasjon for hele Innlandet

Follebutunet i Gausdal kommune lå badet i solskinn og skapte en flott ramme da fylkesmann Knut Storberget lanserte Inspirasjonskorpset torsdag. Korpset skal bidra til at hverdagen blir lettere for eldre som har hatt det vanskelig under korona-pandemien.

Publisert 12.06.2020

«Vi kjenner at vi er med igjen i verda». Det var reaksjonen til Gunvor Baukhol, beboer på Follebutunet, da Fylkesmannen i Innlandet markerte startskuddet for Inspirasjonskorpset. Hun og de andre beboerne var vitne til hard konkurranse i erteposekasting, som viste seg å fenge både eldre og noe yngre gjester – og velegnet til å få frem konkurranseinstinktet. Et eksempel på en veldig enkel og billig aktivitet som både yngre og eldre kan ha glede av.

Erteposekasting

Blinken er laga på snekkerboden på Follebutunet, som viste frem aktiviteter de har, som kan være til inspirasjon for andre både i privat og offentlig sammenheng.

Gode krefter fra hele Innlandet

Fylkesmannen i Innlandet samlet gode krefter fra hele Innlandet til felles innsats for livsglede og trivsel for de eldre. Fylkesmann Knut Storberget understreket at det er embetets rolle å ta initiativ der det er behov for initiativ. Mange eldre har vært veldig mye alene de siste månedene og mye at det vi tar for gitt i hverdagen er borte. Han roste korpsmedlemmene for at de nå vil bruke av sin tid til å inspirere andre.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland hilste til Inspirasjonskorpset og håpet at denne måten å jobbe på vil være et eksempel til etterfølgelse for andre. -Eldre mennesker trenger nå enda mer oppmerksomhet, informasjon og støtte, og da er det kjempeflott at vi har et initiativ som Inspirasjonskorpset, sa Mæland. Hun avsluttet sin hilsen med at hun håpet korpset kan inspirere andre til å hjelpe eldre mennesker rundt om i landet.

 

"Inspirator-hatten" og livsglede

Ordfører Anette Musdalslien ønsket velkommen til Gausdal og takket for initiativet – hun uttrykte glede over at Fylkesmannen vil bidra til å spre trivsel og tar på «inspirator-hatten». Hun roste de ansattes innsats og alt det gode frivillige arbeidet som gjøres for de eldre i kommunen.

-Det er bra at Fylkesmannen tar initiativ til å spre livsglede blant eldre. De eldre har båret den den største børen gjennom pandemien, sa kommuneoverlege i Gausdal kommune Anders Brabrand. Sykehjem åpnes nå gradvis opp igjen for besøk og det er viktig for mange eldre som har vært i sosial isolasjon. Han understreket imidlertid at pandemien ikke er over, selv om den akutte krisen er forbi.

Samarbeidspartnere er med på dugnaden

Eldrerådet i Innlandet skal være en vaktbikkje for de eldre i samfunnet. Leder Aage Willy Jonassen var fornøyd med målgruppen for Inspirasjonskorpset er godt sammenfallende med det allerede eksisterende prosjektet «Leve hele livet». Han håpet at korpset ville ta med seg spørsmålet: Hva er viktig for deg? Han pekte på at grunnleggende er at vi bryr oss og viser omsorg for hverandre.

-Folkekirka ønsker å bidra som samarbeidspartner og medspiller inn i Inspirasjonskorpset, sa biskop i Hamar bispedømme Solveig Fiske i sin hilsen til korpset. Hun var opptatt av samarbeid på tvers av livssyn, identitet og roller uavhengig av hvilken bagasje vi har med oss fra livet for øvrig. Rammene for liv, helse og fellesskap har endret seg radikalt under pandemien, og Fiske understreket at for mange har dette vært en lang og krevende situasjon. Hun avsluttet med at Kirka er med på denne dugnaden.

Korpsmedlemmene

Torbjørn Løkken, Ine Wigernæs, Erling Jevne og Charlotte Mohn Gaustad deltok under lanseringen.

Dagen ble avsluttet med humor og egenkomponert inspirasjonssang av Krabys egen Håkon Skaug og en minikonsert med Elverums-artisten Erik Lukashaugen.

Her finner du all informasjon om Inspirasjonskorpset.