Inspirasjonskorpset fikk høre om gode ansatte og hjelpere i Eidskog

Inspirasjonskorpset besøkte Eidskog kommune torsdag 18. juni. Innledningsvis delte kommunen sine erfaringer fra de siste månedene etter smitteutbruddet. Løsningsorienterte ansatte og en engasjert støtteforening har bidratt sterkt til at tiden etter smitteutbruddet har gått bedre enn forventet.

Publisert 19.06.2020

I strålende sommervær fikk ca 100 beboere med seg fine taler fra ordfører Per Olav Stenslet som skrøt av de ansatte i helsetjenesten, og leder i eldrerådet Kåre Delviken som takket Fylkesmannen for initiativet. Torbjørn Løkken i Inspirasjonskorpset til Fylkesmannen trakk fram viktigheten av å ha gode nære i en vanskelig tid og det å være i aktivitet for bedre livskvalitet. Erik Lukashaugen hadde minikonsert, med fine toner med tekst av Hans Børli.

Viktig at Fylkesmannen samordnet kommunene

Eidskog trakk fram at det har vært betryggende med møtene som Fylkesmannen har hatt med kommunene, dette har samlet kommunene og gitt en følelse av at noen brydde seg. Det å høre fra andre kommuner om hvordan de har løst vanskelige situasjoner har vært veldig nyttig.

Til tross for at covid 19 har ført til utfordringer, trekker kommunen frem at de opplever at de har løst situasjonen godt.

Svenske-utfordringen

Kommunen har et godt system og god kontroll på smittevernutstyret. De har pakket egne «smittevernspakker» med alt du trenger, etter oppskrift. Det er også inngått samarbeid med de øvrige i regionene om innkjøp av utstyr.

Eidskog er en grensekommune, med mange ansatte som skal over grensa. Dette har de løst ved at de ansatte har en bekreftelse på at de jobber i Eidskog og kommuneoverlegen har skrevet et brev der han anmoder de svenske arbeiderne om å følge de norske smittevernreglene og oppfordret de til testing hver 14. dag.

Aktivitører på farten

Da aktivitetssentret ble stengt kjørte «aktivitørene» ut i boligene. De har bakt boller, skiftet gardiner og levert ut aktivitetsmateriell. Dette opplever de har ført til mye mindre utagering hos noen av brukerne. «Vilja», en tilrettelagt ved-bedrift ble flyttet ut, til stor glede for mange.

Aktiv støtteforening og mange hjelpere

I tillegg har de opprettet besøksverter, egne besøksrom og noen pårørende til døende pasienter har fått bo på helsetunet. Dette har vært et viktig tiltak i en sårbar situasjon. De har samarbeidet med barnehagene og ungdomsskolene og snart kommer det opp et huskestativ på tunet for aktivitet for de minste.

Støtteforeningen for Eidskog helsetun ved Anne Marit Åmerud trekkes frem som en veldig engasjert gjeng med mange gode initiativ. De har hatt arrangementer nesten hver uke, til stor glede for brukere og ansatte.

Skal feire med kake når koronaen er over

Avslutningsvis trekker kommunen frem at det har vært litt ekstra kos for de ansatte i denne tiden med god mat og kvikklunsj og appelsin før påske for eksempel. - Vi skal feire med marsipankake når dette er over, ble det sagt.

Konsert som takk for godt smittevern

Fylkesmannen i Innlandet ønsket å bidra med et kulturarrangement for å takke innbyggerne som lojalt har fulgt smittevernreglene i forbindelse med covid 19, og kommunene som har lagt ned en kjempeinnsats, og på den måten gjort at vi har fått mindre smittespredning. Inspirasjonskorpset takker Eidskog kommune for en kjempe fin dag!