Det sa bare pang - og så stengte vi

Det var smertefullt for mange. Brukerne kjente på isolasjon, ansatte var redde for å smitte brukerne.» Kristin Opgård, leder ved Helse- og omsorgssenteret i Engerdal og Kine Vestad, leder for hjemmetjenesten til Inspirasjonskorpset som nylig besøkte kommunen.

Publisert 26.06.2020

Det ble et flott arrangement utenfor Helse og omsorgssenteret der ordfører Line Storsnes og leder i eldrerådet Liv Næsheim hadde fine appeller om viktigheten av å sette fokus på de eldre og på hva som gir livskvalitet.

Godt samarbeid med tillitsvalgte

Kommunen har hatt et godt og nært samarbeid med tillitsvalgte gjennom koronatida og i felleskap er det kommet fram til mange god tiltak for å gjøre tida  triveligere for beboerne på Helse og omsorgssenteret. Her noen eksempler

  • opprettet eget «Wearby-rom» med nettbrett slik at pasientene kunne ha kontakt med sine pårørende. 
  • Tilrettelagt for besøk utendørs.
  • Quiz og rebusløp
  • Filmkveld med popcorn 

God hjelp fra frivillige lag og foreninger

Mange har stilt opp til fellesskapets beste.

  • Sanitetsforening har bakt boller og ordnet med maibuketetter til de som bor hjemme
  • Frivilligsentralen hadde en oppfordring til musikere om de kunne ha konsert – hornmusikken stilte opp
  • Barnehagen hadde 17. mai tog utenfor Helse- og omsorgssenteret

Mer samarbeid innad i kommunen

Det har vært utfordrende å ha personell i karantene, men hjemmesykepleien har hatt et nært og godt samarbeid med Helse- og omsorgssenteret så det er funnet gode løsninger.

Dersom det skulle komme smitte inne på Helse og omsorgssenteret er det  en plan for oppdeling av institusjonen. Det er også opprettet et akuttrom og en plan for personellet ut ifra en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Erfaringene så langt er at de ansatte har fått mer fokus på viktigheten av aktivitet under denne tida, noe som har ført til  et bedre tilbud. Det har vært lite sykdom hos de ansatte og  sykefraværet har gått ned. I tillegg er det en positiv konsekvens at dette har åpna opp for mer samarbeid på tvers innad i kommunen.

Konsert som takk for godt smittevern

Erik Lukashaugen spilte opp til dans og ga oss alle en fin kulturopplevelse sammen. Fylkesmannen i Innlandet ønsket å bidra med et kulturarrangement for å takke innbyggerne som lojalt har fulgt smittevernreglene i forbindelse med koronaen, og kommunen som har lagt ned en kjempeinnsats, og på den måten gjort at vi har fått mindre smittespredning. Inspirasjonskorpset takker Engerdal kommune for en kjempe fin dag!