Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Inspirasjonskorpset

Over 80.000 personer i Innlandet er over 65 år, og mange har nå fått hverdagen endret på grunn av koronaviruset. Å fremme helse og trivsel blant de eldre – og inspirere de som hjelper dem i hverdagen, er målet for Inspirasjonskorpset som Statsforvalteren i Innlandet har startet.

–Å fremme livsglede for eldre i tida som kommer, kan være livsviktig, sier statsforvalter Knut Storberget. Derfor har kriseledelsen hos Statsforvalteren i Innlandet opprettet Inspirasjonskorpset. Korpset skal skape trivsel og livsglede hos personer over 65 år.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sendte en hilsen til Inspirasjonskorpset på lanseringsdagen:

Livsgnist i en ny hverdag

Korpset på fem personer skal gi kunnskap, opplevelser og inspirasjon rundt fysisk aktivitet, relasjoner og mat og ernæring, både til enkeltpersoner, kommuner og andre aktører. De skal jobbe både digitalt og reise ut fysisk i Innlandet. Ønsket er å skape livsgnist – og bidra til at eldre får tilpasset seg en hverdag med smittevernhensyn på en god måte.

Statsforvalterens oppdrag – i ei ny tid

Å sørge for at tjenestene til de eldre i Innlandet har god kvalitet, er en del av oppdraget til Statsforvalteren i en normal situasjon. I korona-tida bidrar Inspirasjons-prosjektet til at Statsforvalteren får utført deler av det vanlige embetsoppdraget på en ny måte.

I tillegg er dette et prosjekt der Statsforvalteren prøver ut nye arbeidsmetoder for å få løst oppgavene sine i ei annerledes tid. Store kurs og fagsamlinger som Statsforvalteren ellers har hatt for å gi utvikling og påfyll til de som jobber i ulike kommunale tjenester, må erstattes med andre tiltak som ikke gir smitterisiko.

Et viktig grunnlag for arbeidet er stortingsmeldingen «Leve hele livet», som regjeringen la frem i 2018 – for å skape et mer aldersvennlig Norge. Aktivitet og felleskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene er sentralt i reformen. Arbeidet med Inspirasjonskorpset vil harmonere med tiltakene som Statsforvalteren gjør i «Leve hele livet».

 


25.03.2021

Møt besøksvert Audhild

Sårbare eldre er blant de som rammes hardest av pandemien. Åsnes kommune har fått midler fra tiltakspakken for sårbare eldre, og Audhild Myrvang er én av de som jobber frivillig for å gjøre en forskjell.


11.12.2020

Velkommen til juleselskap på Maihaugen i dag

Som en førjulsgave inviterer Fylkesmannen i Innlandet til en digital konsertopplevelse med Erik Lukashaugen fredag 11.desember klokken 12:00


18.11.2020

En dag med Inspirasjonskorpset og frivilligheten i Gran

Fylkesmannens Inspirasjonskoprs ble imponert over Gran kommune. Her har de trimgrupper, gubbekaffe, dansegruppe som i koronatid danser med pinner og ikke minst brannsikring hos de eldre.  Dagen satte fokus på livsviktige temaer som for relasjoner, fysisk aktivitet, matglede og kultur.


26.10.2020

-En dag vi kommer til å huske

Kommunalsjef for helse og mestring Toril Gundersen roser de ansattes innsats under den vanskelige tida som har vært. Inspirasjonskorpset med sine bidrag ble ønsket hjertelig velkommen.


20.10.2020

Inspirasjonskorpset har startet sine kommunebesøk

Sel kommune var "førstemann ut" i høstens kommuneturné der Inspirasjonskorpset skal inspirere kommuneansatte som arbeider med sårbare grupper i kommunene.


13.07.2020

Gode inspirasjonseksempler fra kommunene

Fylkesmannen ønsker å samle gode eksempler på positive tiltak som allerede gjøres ute i kommunene for målgruppen, og bidra til å spre dette til de andre kommunene. Slik kan kommunene bli inspirert av hverandre. Her kan du finne eksempler på hva som gjøres i andre kommuner


06.07.2020

Erling Jevne åpnet gården sin for eldre

Erling Jevne er medlem av Fylkesmannen i Innlandet sitt inspirasjonskorp. Stemningen var god da han fredag 3. juli, sammen med sin kone Inger Lise, åpnet gården sin for beboere og pårørende fra Bakketun bofellesskap og Dagsenteret på Tretten.


26.06.2020

Det sa bare pang - og så stengte vi

Det var smertefullt for mange. Brukerne kjente på isolasjon, ansatte var redde for å smitte brukerne.» Kristin Opgård, leder ved Helse- og omsorgssenteret i Engerdal og Kine Vestad, leder for hjemmetjenesten til Inspirasjonskorpset som nylig besøkte kommunen.


19.06.2020

Inspirasjonskorpset fikk høre om gode ansatte og hjelpere i Eidskog

Inspirasjonskorpset besøkte Eidskog kommune torsdag 18. juni. Innledningsvis delte kommunen sine erfaringer fra de siste månedene etter smitteutbruddet. Løsningsorienterte ansatte og en engasjert støtteforening har bidratt sterkt til at tiden etter smitteutbruddet har gått bedre enn forventet.


12.06.2020

Til inspirasjon for hele Innlandet

Follebutunet i Gausdal kommune lå badet i solskinn og skapte en flott ramme da fylkesmann Knut Storberget lanserte Inspirasjonskorpset torsdag. Korpset skal bidra til at hverdagen blir lettere for eldre som har hatt det vanskelig under korona-pandemien.


Medlemmer i Inspirasjonskorpset

Klikk på navnene nedenfor for en fyldig presentasjon.

Korpsmedlemmer

Medlemmene er hentet fra hele Innlandet og har en felles glød for å inspirere andre.

Torbjørn Løkken

Erling Jevne

Charlotte Mohn Gaustad

Irene Hanssen

Ine Wigernæs

Hva skjer framover?

Ønsker du besøk fra Inspirasjonskorpset? Send en e-post til: inspirasjonskorpset.innlandet@fylkesmannen.no

Prosjektets aktiviteter tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Prosjektet og aktivitetene vil også videreutvikles underveis.

Her kan du se et eksempel på dag med Inspirasjonskorpset 

Hør kommunalsjef Toril Gundersen fortelle hvordan det er å ha besøk av Inspirasjonskorpset.