Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til fastleger med sykefravær knyttet til koronavirus videreføres

Tilskuddsordningen "Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus" videreføres og fordeles fortløpende.

Publisert 12.01.2021

Tilskuddet gjelder for fastleger som er utsatt for smitte og påfølgende karantene. Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden en praksiskompensasjon på 9 752 kroner per fraværsdag, hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus, eller som følge av risiko for å ha fått smitte må ut av jobb og i karantene.

Søknadsprosess

Søknadsskjema finnes under "lenker og dokumenter" og sendes Statsforvalteren i Innlandet. 

Ved søknad om refusjon må kommunen legge ved dokumentasjon på legens navn, fraværsperiode, årsak til fravær samt om legen har hatt inntekt i karantenetiden. I tillegg må kommunens regnskapsutskrifter som at det har vært utbetalinger til legen(e) legges ved søknaden. Søknadene blir behandlet forløpende.

 

Klikk her for å lese informasjon om ordningen fra da den ble innført i 2020.