Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Saksbehandlingstid

Vår saksbehandlingstid er for tiden 4 uker. 

Publisert 12.02.2021, Sist endret 12.02.2021