Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kopi av separasjon og skilsmissebevilling

Hvis du ønsker kopi av din separasjon eller skilsmisse bevilling så ta kontakt her

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 26.04.2019