Nytt antimobbeprogram

Bry deg! - sammen mot mobbing er et nytt læringsmiljø- og antimobbeprogram fra Læringsmiljøsenteret som skal bidra til å forbedre læringsmiljøet og redusere mobbing i skolen.

Publisert 29.04.2019

I programmet legges det spesielt vekt på skjult mobbing, digital mobbing, livsmestring og psykisk helse.

Oppstart er våren 2019 med avslutning høsten 2020.

Les mer i vedlagte brosjyre og på Læringsmiljøsenterets hjemmesider.

Kontaktperson ved Læringsmiljøsenteret: Førstelektor Janne Støen (janne.stoen@uis.no).