Digital samling om skolemiljø - Aktivitetsplikten i praksis

Inger Bergkastet (Bilde: privat)
Inger Bergkastet (Bilde: privat)

Statsforvalteren arrangerer en todelt digital samling knyttet til skolens arbeid med skolemiljø og aktivitetsplikten. 

Publisert 25.02.2021

Statsforvalteren arrangerer 27.april og 28. september digitale samlinger knyttet til skolens arbeid med skolemiljø og aktivitetsplikten.

Skolen skal utvikle inkluderende felleskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. Samlingene vil ta utgangspunkt i praksiseksempler fra skolers arbeid med aktivitetsplikten.

Inger Bergkastet vil bidra med faglig innlegg på samlingen.
Hun er lærer, spesialpedagog og forfatter. Nå jobber hun som prosjektleder ved HINN. Bergkastet har lang erfaring fra arbeid i skolen og som leder av læringsmiljøteamet i veiledningstjenesten i Oslo kommune.

Husk å meld deg på til begge dagene av samlingen!

Du kan melde deg på dag 1 av samlingen her (27.04)

Du kan melde deg på dag 2 av samlingen her (28.09).