Videreutdanning for barnehagelærere og styrere

Utdanningsdirektoratet tilbyr nå videreutdanning for barnehagelærere og lederutdanning for barnehagestyrere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.02.2020

Målgruppe:
Målgruppen for videreutdanningsordningen er barnehagelærere som jobber og er ansatt i en barnehage. Ansatte med annen pedagogisk utdanning (jf. Barnehageloven § 17 a) som arbeider i barnehagen, og som ønsker å studere Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk for å kvalifisere seg for arbeid som pedagogisk leder i barnehagen kan også søke. Ansatte i PPT og pedagogiskefagsentre er ikke målgruppen for denne ordningen.

Finansiering:
Det er satt av midler til at omlag 1000 barnehagelærere kan ta videreutdanning på 30 studiepoeng studieåret 2020/2021. Barnehager med deltakere på denne videreutdanningsordningen får tilretteleggingsmidler. Midlene skal brukes til å dekke kostnader i forbindelse med at barnehagelærere studerer. Dette kan være vikarutgifter, reise, opphold, semesteravgift og læremidler.

Studietilbud:
For studieåret 2020/2021 er det opprettet studieplasser fordelt på ulike videreutdanningstilbud ved universiter og høgskoler innenfor strategien Kompetanse for fremtidens barnehage.

De fleste studietilbud er på 30 studiepoeng, og de gjennomføres over to semestre.
Fra studieåret 2020/2021 kan ansatte med annen pedagogisk utdanning søke tilleggsutdanning i barnehage pedagogikk på 60 studiepoeng.

Organiseringen av tilbudene kan variere hos de ulike universitetene og høgskolene. Ett av tilbudene i Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen er rent nettbasert uten samlinger. Mer informasjon om studietilbudene finnes under fanen "Lenker". 

Søknadsprosess:
Fra 1. februar var søknadsskjemaene tilgjengelige på Udir.no.
Søknader må være registrert innen utgangen av 1. mars. Registrering skjer ved pålogging gjennom ID-porten eller Feide. Barnehageeier eller styrer må behandle og videresende aktuelle søknader til Utdanningsdirektoratet innen 15. mars. Svar på søknad om videreutdanning vil komme senest 30. april. Innen 31. mai blir barnehagelærere som har fått tildelt studieplass kontaktet av utdanningsinstitusjonen som vil innhente dokumentasjon og foreta det formelle opptaket. Eiere/styrere har frist 1. september for å bekrefte studentens deltakelse i videreutdanningen. Mer informasjon om søknadsprosessen finnes under fanen "Lenker".

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.