Svømmetilskudd barnehage 2021 - utvidet søknadsfrist med løpende behandling

Bilde: Pixabay
Bilde: Pixabay

Statsforvalteren i Innlandet har fortsatt igjen midler for 2021 til svømmetilvenning for barnehagebarn. Søknadsfrist er utvidet med løpende behandling av søknader.

Publisert 14.05.2021

Svømmetilskudd for barnehager

Svømmetilvenning i barnehager er et kjærkomment og populært tilbud til både barnehagebarn og ansatte i barnehager. Målet er å gi barn bedre svømmeferdigheter og gjøre de trygge i vann. Men en tur i svømmehallen byr gjerne på lek, læring, opplevelser og erfaringer også utenom selve badingen. For mange barn betyr det å få være med på svømming at de nærmer seg skolestart. Grunnet koronapandemien har det for noen kommuner og barnehager vært utfordrende å få gjennomført svømmetilvenning i 2020 og 2021. I revidert covid forskrift av 24. mars 2021 (§ 15c) åpnes det for at svømmehaller kan holde åpent for gjennomføring av skolesvømming, organiserte svømmekurs og svømmetrening. 

Etter at Statsforvalteren har fordelt svømmetilskudd for 2021 til de som har søkt, finnes det fortsatt midler til disposisjon. Svømmetilskudd for barnehagebarn lyses derfor ut på nytt. Søknader vil bli behandlet fortløpende til midlene er brukt opp. Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner som tidligere ikke har søkt om svømmetilskudd oppfordres til å søke. Det som tidligere har fått tildelt svømmetilskudd for 2021 kan også søke om ytterligere tilskudd, dersom det lar seg gjøre å få gjennomført ytterligere svømmetilvenning. Nye søkere vil bli prioritert.

Tilskuddets ramme

Tilskuddet skal bidra til å gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Målet er å gi barn bedre svømmeferdigheter og bli trygge i vann. Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Det kan søkes om inntil 1950 kroner per barn det skal gis svømmeopplæring til. Målgruppen er barn i alderen 4-6 år som går i barnehage. Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Tilskuddets størrelse fastsettes av Statsforvalteren.

Søknad

Søknadsskjema finnes her
Søknader behandles fortøpløpende til midlene for 2021 er brukt opp.

Rapporteringskrav

Kommuner, barnehager og frivillige organisasjonene skal rapportere til Statsforvalteren i Innlandet på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Frist for rapportering på bruk av svømmetilskudd og eventuell søknad om overføring av midler er satt til 10. januar 2022.