Spørreundersøkelse – oppfølging av adopterte og familiene deres

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon.

Publisert 07.05.2021

Spørreundersøkelsen er rettet mot deg som er norskadoptert og mot deg som er adoptert fra utlandet. Spørreundersøkelsen er anonym, og det tar om lag 10 til 15 minutter å svare. Fristen for å svare er 20. mai. Hensikten med spørreundersøkelsen er at du som er adoptert, og som er over 18 år, forteller om hvilke behov for hjelp og støtte du har hatt i ulike faser av livet.

Lenke til spørreundersøkelsen finner du her