Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Agro Hordaland og fagdag 2.-3. november

Overskotsmassar og jordflytting er stadig meir aktuelt, og vi får høyre erfaringer og gode råd. Vi set òg fokus på klimautfordringar i landbruket, ugras og drenering.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 02.10.2017

Fagdag torsdag 2. november, der Fylkesmannen i Hordaland er medarrangør. Bruk av overskotsmassar til jordbruksformål er eit av dei viktigaste temaa, der både bønder, entreprenørar, arealforvalting og landbruks- og miljøforvalting er målgruppe. Vi brukar òg tid på klimagassutslepp, drenering og ugraset lyssiv. Les meir: Program og påmelding, Norsk Landbruksrådgiving Vest

Fredag 3. november er sjølve Agro Hordaland – møteplassen for Hordalandsbonden. I år er det fokus på kva tiltak jordbruket kan setje inn for å møte klimautfordringane, med til dømes plante- og maskinval. Les meir på Agro Hordaland.