Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Folk og samfunn

Oppdatert 22.03.2022

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


Publisert 17.10.2016

Fylkesmannsreforma - vår tilråing

I svaret sitt til førebels rapport om Fylkesmannens sin framtidig struktur tilrår Fylkesmannen at dei to embeta i Hordaland og Sogn og Fjordane blir slått saman, med kontorstad i Bergen.