Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Postjournal

Offentleglova gir innsynsrett i det offentlige innholdet i et dokument. Alle dokumenter føres i en offentlig postjournal slik at den som ønsker det, kan få en oversikt over dem.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.10.2012

Vår offentlige journal er tilgjengelig på nettstedet eInnsyn. Kronologisk søk på Fylkesmannen i Hedmark, alle dokument, finner du her (nyeste dokument ligger øverst).

Unntak fra offentlig journal

Enkeltsaker innenfor områdene separasjon og skilsmisse, fritt rettsråd, førerkort og fri saksførsel utgjør litt i overkant av 7000 dokumenter årlig ved vårt embete. For å gjøre journalen mer oversiktlig og lettere å jobbe med, har vi valgt å utelate disse fra den offentlige journalen. Dersom du ønsker tilgang til offentlig journal for disse saksområdene, kontakt oss på fmhepost@fylkesmannen.no.

Hvem kan be om innsyn? 

Alle har rett til å be om innsyn i et dokument som er mottatt ved fylkesmannsembetet. Dette kan være privatpersoner, journalister eller ansatte ved kommunale og offentlige etater. I de aller fleste tilfeller inneholder ikke dokumentene noen taushetsbelagte opplysninger slik at den som har bedt om innsyn, vil få dokumentet.

Der hvor dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysinger, kan saksbehandler ved fylkesmannsembetet gjøre en av to ting:

  1. Gi delvis innsyn i dokumentet – dette betyr at taushetsbelagt informasjon blir sladdet/fjernet og dokumentet blir sendt til den som har bedt om innsyn.
  2. Gi avslag på innsyn i dokumentet – dette skjer hvis sladding/fjerning av informasjon gjør at dokumentet ikke gir noen mening lenger, en vesentlig del av dokumentet har blitt sladdet/fjernet. Da vil ikke den som har bedt om innsyn, få dokumentet.

Kontaktpersoner

Lenker