Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klimasats 2019 – støtte til klimatiltak i kommunene

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å søke om Klimasats-støtte for å redusere klimagassutslipp. Regjeringen har foreslått 151,8 millioner kroner til ordningen i 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.11.2018

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet kan søke om Klimasats-støtte for å redusere klimagassutslipp. I forslaget til statsbudsjett har regjeringen satt av 151,8 millioner kroner til ordningen i 2019. Søknadsfristen er 15. februar 2019. Fylkesmannen oppfordrer kommunene om å søke støtte til klimatiltak.

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet. Siden 2016 har mer enn 550 prosjekter i over 200 kommuner over hele landet fått støtte og i Hedmark fikk 12 av 15 prosjekter tildelt midler i 2018.

For mer informasjon om Klimasats, se den vedlagte lenken.