Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Informasjonsblad om rovviltforvaltning 2013

I den nye utgaven av "Fylkesmannen i Hedmark informerer", gir Fylkesmannen og SNO informasjon om rovviltforvaltningen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.06.2013

 

I bladet informeres det blant annet om bruk av midler til forebyggende tiltak og erstatningsoppgjøret i 2012, fordelingen av forebyggende midler for 2013, status på rovviltbestandene, og en oppdatert liste over kontaktpersoner, med telefonnr., til personell i SNO og hos Fylkesmannen. Mattilsynet informerer også om dyrevelferd og overvåkning av sjukdommer.

Informasjonsbladet sendes til kommunene og alle saue- og reineiere i Hedmark, samt storfeeiere i forvaltningsområdet for ulv.