Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Beredskapsstaben

”Trygge lokalsamfunn er en viktig forutsetning for fortsatt bosetting og videreutvikling av Finnmark. Vi vil gjøre det vi kan for å bidra til at kommunene er forberedt på det uforutsette”

”Go Finnmárkkus leat dorvvolaš báikkálaš servodagat, de olbmot báhcet deike ja guovlu ovdána. Mii dahkat dan maid sáhttit, vai gielddat leat ráhkkanan vuorddekeahtes diliide”

Ronny Schjelderup, fylkesberedskapssjef / fylkka gearggusvuođahoavda

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Beredskapsstabens oppgave er å bidra til at Finnmark er i stand til å håndtere uønskede hendelser som for eksempel ekstremvær, ras og pandemi.

Mye av det vi jobber med er samfunnsplanlegging. Vi er opptatt av at kommunene plan­legger for blant annet klimaendringer som økt vannstand og rasfare.

Moderne samfunn er avhengig av sikker strømforsyning. I Finnmark er vi sårbare fordi vi ikke har et godt nok utbygd kraftnett. Beredskapsstaben er pådriver for en utbygging av linjekapasiteten i Finnmark.

For å bygge trygge lokalsamfunn er det viktig at kommunene har oversikt over eget risiko- og sårbarhetsnivå. De skal ha planer for hvordan de skal håndtere uønskede hen­delser. Fylkesmannens beredskapsstab gir råd og veiledning i dette arbeidet.

Vi har tilsyn og øvelser i alle kommunene våre, slik at de er trent i å håndtere uønskede hendelser.

Kontaktpersoner

Beredskapssjef Ronny Schjelderup (foto: Susanne Hætta)
Beredskapssjef Ronny Schjelderup (foto: Susanne Hætta)