Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskuddsordninger på miljøområdet for 2018

Fylkesmannen i Finnmark forvalter fire tilskuddsordninger innenfor miljøområdet. Dette er tilskudd til fiskeformål, tilskudd til viltformål, tilskudd til trua naturtyper og tilskudd til trua arter. Søknadsfrist for disse tilskuddene er 15. januar 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.01.2018

Informasjon om tilskuddsorningene finnes på elektronisk søknadssenter (ESS) og i rundskriv T1/17 fra Klima- og miljødepartementet.

Søknader om tilskudd leveres i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. januar 2018 og behandles av Fylkesmannen i Finnmark.

For mer informasjon, se lenker til ESS og runddskriv om tilskuddsorninger i kolonnen til høyre.