Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Internasjonalt samarbeid

Finnmark deler som eneste norske fylke grense med Russland i øst, der Kolahalvøya utgjør Murmansk oblast (fylke). I sør grenser Finnmark til Finlands nordligste fylke, Lapplands län. Det sårbare miljøet i nord gjør det helt nødvendig at myndighetene i Murmansk oblast, Lapplands län og Finnmark fylke samarbeider aktivt over landegrensene. Derfor har Fylkesmannen i Finnmark over lang tid ledet og deltatt i prosjekter innen internasjonalt miljøvernsamarbeid.

Allerede før grensene mot øst ble åpnet tidlig på 1990-tallet hadde Fylkesmannen i Finnmark samarbeidet med Murmansk oblast om ulike miljøprosjekter. Etter 1990, og særlig etter 1994, kom samarbeidet inn i fastere rammer. I dag samarbeider vi under forskjellige samarbeidsorganer: 

  • Den norsk-russiske miljøkommisjonen
  • Den norsk-finske grensevassdragskommisjonen
  • Barentssamarbeidet
  • Nordkalottsamarbeidet - Nordkalottens miljøråd

Samarbeidet med miljømyndighetene i våre nabofylker har som mål å medvirke til å forbedre miljøsituasjonen, sikre naturverdiene i nærområdene og til å redusere og forebygge grenseoverskridende forurensning.

Konkrete prosjekter som fylkesmannen i Finnmark er involvert i kan du lese om her:

Pasvik-Inari Trilateral Park 

Pasvikprogrammet 

Kolarctic Salmon 2011-2013 


Publisert 02.03.2018

Pukkellaks i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark arrangerte et seminar på Svanhovd i Pasvik 7. og 8. februar, for å få frem kunnskap om pukkellaks fra forskere og forvaltere i Russland, Finland og Norge. Det ble presentert informasjon som viser at pukkellaks konkurrerer med laks, sjøørret og sjørøye.


Publisert 10.10.2017

Felles miljøforvaltning langs Tanaelva – Interreg Nord prosjekt

Fylkesmannen i Finnmark deltar i et nytt Interreg prosjekt om Tanaelva, "Felles miljøforvaltning langs Tanaelva".