Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelser.

Dato:
24. september 2018 - 1. oktober 2018
Sted:
Lier kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Kommunenes helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester i Nav

Fylkesmannen i Buskerud skal føre tilsyn med tjenestetilbudet til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) i Lier kommune. Tilsynet gjennomføres som en systemrevisjon og er en del av Helsetilsynets landsomfattende tilsyn for 2017 - 2018. 

Publisert 14.09.2018
Dato:
24. september 2018 - 1. oktober 2018
Sted:
Lier kommune
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Buskerud
Målgruppe:
Kommunenes helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester i Nav